‘In de harmonie van
samenwerking ontdekken we
niet alleen de kracht van verbinding, maar ook de melodie van onbegrensde mogelijkheden’

Een andere kijk op jouw team

Volgens FIER EN FORT gaat het bij teamwerk om ‘samen eenzelfde verlangen delen om iets te bereiken’. Een ambitie delen, samenwerken vanuit verbinding en gelijkwaardigheid. Jezelf ten dienste stellen van het grotere geheel.

Teamontwikkeling vraagt aandacht en focus. De teamprogramma’s van FIER EN FORT beogen een blijvende verandering in plaats van een eenmalige opleving.

TEAMCOACHING

Het doel van teamcoaching is het vergroten van de onderlinge verbinding, effectiviteit en productiviteit van het team, de onderlinge relaties te versterken, en gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

Teamcoaching richt zich op het collectieve functioneren van het team als geheel. Het gaat erom het teambewustzijn te vergroten, de communicatie en samenwerking te verbeteren en eventuele belemmeringen voor succes aan te pakken.

Teamcoaching is waardevol voor teams in verschillende contexten, zoals in bedrijven, non-profitorganisaties, sportteams, en andere groepen waar effectieve samenwerking en prestaties essentieel zijn. Door teamcoaching kunnen teamleden hun individuele en collectieve potentieel benutten, wat resulteert in betere resultaten en een positieve werkcultuur.

Liever een avontuurlijk teamprogramma? Neem dan eens een kijkje bij onze speciale teamexpeditie in Noorwegen.

We bouwen samen
aan het fundament van teamwork: vertrouwen,
betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid.

We bouwen samen
aan het fundament van teamwork: vertrouwen,
betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid.

TECHNIEKEN

In de teamprogramma’s van FIER EN FORT worden verschillende methoden en technieken gebruikt om het team te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld:

  • Teamobservatie en feedback
  • Reflectie en evaluatie
  • Begeleiding van intervisie
  • Het identificeren van disfuncties, overtuigingen, waarden, patronen, sterke punten
  • Oefeningen ter versteviging van het onderlinge vertrouwen, besluitvorming en het vermogen het échte gesprek aan te gaan
  • Teambuildingactiviteiten
  • Het stellen van gezamenlijke doelen en borgen in een planmatige aanpak of jaarplan

DE EYE-OPENER VAN

‘Klaas heeft de gave om in no-time boven water te halen wat er speelt en hier een passende oplossing voor te vinden’

ELZA – LEFIER WONINGCORPORATIE


PROCESBEGELEIDING
MANAGEMENTBIJEENKOMSTEN

Het doel van managementbijeenkomsten is een productieve omgeving bieden waarin het managementteam zich kan richten op belangrijke kwesties en strategieën, de teamdynamiek verbetert en effectieve oplossingen ontwikkelt voor de uitdagingen van morgen. Het is een waardevol instrument om de effectiviteit en het succes van een managementteam te vergroten.